Edona respectă dreptul dumneavoastră la intimitate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Edona SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau despre o altă persoană. Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri şi servicii în urma comenzilor primite.

Informaţiile înregistrate nu vor fi comunicate niciunei terţe părţi cu excepţia partenerilor implicaţi în mod direct în executarea comenzilor dumneavoastră, cum ar fi serviciul de curierat sau serviciul poştal prin care se asigură livrarea bunurilor.

Beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora.

Edona SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub numărul 6190.

Ultima actualizare a acestei pagini: 30 iun. 2008